Parkinrichting

Verstrekking informatie

Een digitaal exemplaar kunt u opvragen via info@waterresortoosterschelde.nl

 

Kavelinrichting

De inrichting van de recreatiekavel draagt in een belangrijke

mate bij aan het beeld en sfeer van het gehele park. Er worden

daarom de volgende eisen aan de inrichting gesteld.

 

Verharding en beplanting

 • De inrichting van de kavel heeft een natuurlijk uiterlijk en

wordt ingericht als tuin met gazons en/of beplanting;

 • De beplanting is bij voorkeur gebiedseigen (zie bijlage);
 • Het aandeel verharding, zoals paden en terrassen, mag

maximaal 25% van de oppervlakte van de kavel bedragen;

 • Onder verharding vallen alle materialen zoals hout, steen

en halfverhardingen (gravel, split, schelpen).

 

Erfscheidingen

Voor de kavels geldt naast de specifieke beplantingseisen voor

de verschillende deelgebieden een algemene regeling voor

erfscheidingen.

 • Zijdelingse erfscheiding tot 1.80 m hoog, uitgevoerd als

haag, met een maximale breedte van 1 meter;

 • De zijdelingse erfscheiding mag maximaal tot 2.5 m uit de

voorerfgrens tot een hoogte van 1.0 m worden opgericht;

 • De voorzijden van de kavels hebben een open karakter;

Eventuele erfscheidingen aan de voorzijde bestaan uit

beplanting van maximaal 1.0 m hoog.

Om een gastvrije en aantrekkelijke uitstraling van de kavels

én voldoende samenhang op het park te waarborgen is enige

afstemming in het beeld op de kavel vereist. Om deze reden

worden de volgende eisen gesteld aan:

 • Afscherming langs terrassen achter de woning is toegestaan

voor een totale lengte van maximaal 3 m en een

hoogte van maximaal 1.8 m.

 • Voor de constructie kunnen natuurlijke materialen worden

gebruikt zoals houten palen, begroeide of gevlochten open

constructies, hagen, hoge siergrassen (geen glas, metaal,

kunststof etc).

 • Parasols en zonwering met een hoogwaardige uitstraling in

neutrale kleurstelling passend en vrij van reclame uitingen

of drukke prints.

De volgende objecten zijn niet op de kavels toegestaan:

 • vijvers en zwembaden;
 • artificiële planten en objecten (plastics en andere kunststoffen);
 • vlaggen;
 • partytenten;
 • overkappingen;
 • dierenverblijven zoals konijnenhokken e.d.

 

Verlichting

 • Er worden buiten ten hoogste twee verlichtingsarmaturen

toegestaan. Deze verlichting wordt gemonteerd aan

de recreatiewoning. Er zijn geen losstaande verlichtingsarmaturen

op de recreatiekavels zoals tuinverlichting et

cetera toegestaan.

 • Voor verlichting wordt een energiezuinige variant gekozen

zoals LED lampen

 

 

 

 

Kavelpaspoorten

De kavelpaspoorten geven de randvoorwaarden voor de inrichting

van de afzonderlijke gebieden: hiermee wordt de identiteit

vastgelegd.

 

Paspoort boskavels

 • De kavels zijn geschikt voor alle maten recreatiewoningen.
 • Minimaal 15 % van de kavel wordt benut voor opgaand

groen. De kavels worden aan alle zijden beplant met uitzondering

van de kavel entree.

 • De kavels worden aan drie zijde beplant. De zijde aan de

straat blijft open.

 • Geen hekwerken of gebouwde afscherming.
 • Afscherming ten behoeve van privacy met inheemse soorten

in de vorm van opgaande struiken of hagen van maximaal

2 m hoog.

 

Plaatsing recreatiewoningen

 • De plaatsing van recreatiewoningen is vrij binnen de algemene

randvoorwaarden voor kavelopbouw en inrichting.

Paspoort Parkkavels

 • De kavels zijn geschikt voor alle maten recreatiewoningen.
 • Minimaal 15 % van de kavel wordt benut voor inheems

opgaand groen.

 • De kavels worden aan twee, aan elkaar grenzende randen

beplant.

 • Geen hekwerken of gebouwde afscherming.
 • Afscherming ten behoeve van privacy met inheemse soorten

in de vorm van opgaande struiken of hagen van maximaal

2 m hoog.

 

Plaatsing recreatiewoningen

 • De plaatsing van recreatiewoningen is vrij binnen de algemene

randvoorwaarden voor kavelopbouw en inrichting.

Paspoort Inlaagkavels

 • De kavels zijn geschikt voor alle maten recreatiewoningen.
 • Minimaal 15 % van de kavel wordt benut voor inheems

groen zoals struweel en/of riet.

 • De kavels worden aan één zijde beplant.
 • Geen hekwerken of gebouwde afscherming.
 • Afscherming ten behoeve van privacy met inheemse soorten

in de vorm van opgaande struiken of hagen van maximaal

2 m hoog.

 

Plaatsing recreatiewoningen

 • De plaatsing van recreatiewoningen is vrij binnen de algemene

randvoorwaarden voor kavelopbouw en inrichting

Polderkavels

 • De kavels zijn geschikt voor alle maten recreatiewoningen.
 • Maximaal 25 % van de kavel wordt benut voor inheems

opgaand groen .

 • De kavels worden aan drie zijde beplant. De zijde aan de

straat blijft open.

 • Geen hekwerken of gebouwde afscherming.
 • Afscherming ten behoeve van privacy met inheemse soorten

in de vorm van opgaande struiken of hagen van maximaal

2 m hoog.