Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Middelburg. Desgewenst kunnen deze ook worden toegestuurd. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via info@waterresortoosterschelde.nl.

Bij de aankoop van een recreatiewoning wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Verder ontvangt de nieuwe eigenaar een exemplaar van de algemene voorwaarden op papier of digitaal.

Bij een verblijf van een recreant die een recreatiewoning huurt, wordt een uittreksel van deze voorwaarden verstrekt in de vorm van parkregels.